Gymnastika

  • pohybové a relaxační hry
  • cvičení na nářadí i bez
  • pro dívky od 4 let

 btn

Stimulační programy

  • pro předškolní děti od 5 let
  • program Maxík a Hypo
  • individuální přístup

 btn

Prevence řečových poruch

  • pro děti od 4 let
  • doplňuje individ. log. péči
  • výuka hrou

 btn

Kontaktujte nás

V současné době je většina nabízených kurzů určená dětem navštěvujícím MŠ Bendova. V případě zájmu nás však neváhejte kontaktovat na níže uvedeném emailu.


Dana Antalová, DiS

Telefon: 721 129 163

E-mail.: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IČ:

Webdesign by coolit